در فصل پاییز باید از عینک آفتابی استفاده نمایید ؟

در فصل پاییز باید از عینک آفتابی استفاده نمایید ؟

آیا میدانید واقعا چرا شما باید از عینک آفتابی در فصل پاییز استفاده کنید ؟؟؟ فصل پاییز و داستان های این فصل همه ما میدانیم که در فصل پاییز هوا سردتر می شود و برگها شروع به تبدیل شدن به سایه های مختلف زرد ، قهوه ای یا قرمز می کنند. سرانجام آن زمان از […]