چه مواقعی باید از عینک آفتابی استفاده کنیم؟

از عینک آفتابی استفاده کنیم

جهت محافظت کامل از چشم ها بهتر است مادامی که در طول روز در فضای باز به سر می بریم، از عینک آفتابی استفاده کنیم. مواقعی که باید از عینک آفتابی استفاده کنیم: در فصل تابستان که میزان اشعه های ماورای بنفش (یو وی) سه برابر میزان آن در فصل زمستان می  باشد. هنگامی که […]