روز عینک آفتابی Sunglasses Day

روز عینک آفتابی Sunglasses Day

دیروز یعنی ۲۷ام ژوئن روز ملی عینک آفتابی (National Sunglasses Day) در آمریکا بود. البته در برخی تقویم‌های اینترنتی از این روز فقط به عنوان یادشده و محدود به آمریکا نشده است. این روز به تازگی و در چند سال اخیر برگزار می‌شود و هدف از آن یادآوری اهمیت استفاده از عینک‌های آفتابی برای مقابله […]