یک عینک آفتابی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

عینک آفتابی

استفاده از عینک آفتابی، در یک روز آفتابی چه در هنگام رانندگی در جاده و چه در آب و… کار را برای چشم آسان می‌کند و راحتی را تا حدودی برای ما فراهم می‌کند. با این حال عینک آفتابی یک دفاع عالی در برابر اشعه ماوراء بنفش (UV) است. اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش بر روی پوست به خوبی شناخته شده است، […]