با استفاده از جدول و اینفوگرافیک زیر می‌توانید شکل‌های انواع فریم مناسب برای انواع صورت را بیابید و بر اساس شکل صورت خود،‌ فریم‌های مناسب برای خود را شناسایی کنید.